Chytré funkce kamer

with Žádné komentáře

Při vyhledávání v záznamech můžete bez těchto funkcí strávit spoustu času. S novými funkcemi nahrávacích zařízení a kamer tento čas značně snížíte.

Detekce tváří

Tato funkce analyzuje zaznamenaný obraz a snaží se detekovat a rozpoznávat tváře, které ukládá do paměti. V praxi pak otevřete složku, ve které se Vám zobrazí tváře osob, které byly na záznamu nasnímaný. Máte tak možnost zkontrolovat, zda se na záznamu nepohybuje neoprávněná osoba, či jednoduše najdete časy, ve kterých je daná osoba na záznamu.

 

Překročení čáry

Tato funkce usnadní vyhledávání v záznamech narušení místa, kde se běžně osoby nevyskytují.